ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulama

‘Su Ayak İzi’ kavramı 2002 yılında Arjen Hoeksta tarafından ortaya atılan bir kavram olup, insanların su tüketimi ve mevcut su kaynaklarının yönetimi arasındaki bağlantıyı gösteren bir kavramdır.

Su ayak izi, tüketilen her ürün veya alınan her hizmet için gerekli olan su miktarına denir. Başka bir ifade ile yaşam döngüsü boyunca kullanılan ve kirletilen suyu ifade eder.

Su Ayak İzi hesabında tek önemli nokta kullanılan suyun miktarı olmamakla beraber tüketilen suyun kalitesi de önem taşımaktadır. Bu sebeple Su Ayak İzi kavramı mavi, yeşil ve gri olmak üzere 3 alt başlığa ayrılmıştır.

 

Mavi Su Ayak İzi

Üretim prosesi boyunca gerekli olan yüzeysel ve yeraltı su miktarına mavi ayak izi denir. Tarımda kullanılan su miktarı, fabrika üretim prosesleri boyunca kullanılan su miktarı mavi su ayak izine örnektir.

Yeşil Su Ayak İzi

Üretim prosesi boyunca kullanılan yağmur suyuna yeşil su ayak izi denir.

Gri Su Ayak İzi

Gri su ayak izi, kirliliğe yönelik bir gösterge olup üretim prosesi boyunca kirletilen su miktarını arıtmak için kullanılan su miktarını ifade eder. Sürdürülebilirlik raporlarının içeriklerinden olan su ayak izi hesaplanması ve doğrulaması işlemi ile daha güvenilir veriler ile gerçekçi hedeflere ulaşılmasında kolaylık sağlanır.