Sera Gazı Doğrulama

2005 yılında Avrupa Birliği'nde başlayan emisyon ticaret sisteminin genişlemesinin bir sonucu olarak 2014 yılının son çeyreğinde sera gazı emisyonlarının takibi hakkındaki yönetmelik ülkemizde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yönetmelik Ek-1 Listesinde bulunan firmaların hem yakıtların yanması hem de prosesten kaynaklı sera gazı emisyonlarını her yıl 30 Nisan tarihine kadar doğrulatma yükümlüğü bulunmaktadır.

Firmalar sera gazı emisyonlarının doğrulanması işlemi öncesinde izleme planlarını hazırlayarak bakanlığa onaylatmak zorundadırlar, izleme planlarının onaylanmasına müteakip bir doğrulayıcı kuruluşla doğrulaması yapılacak olan yılın 15 Ekim tarihe kadar doğrulama sözleşmesinin imzalanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ülkemizde de başlayacak olan emisyon ticaret sisteminin ilk adımı olan sera gazı doğrulama işlemi sonrasında karbon tahsisatlarının yapılması sağlanacaktır.