ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Doğrulama

Isınan ve mevsimlerin değişmeye başladığı dünyamızda üretim faaliyetlerinde bulunan kuruluşların payı oldukça büyüktür. Çünkü havaya salınan sera gazı ile yakından ilişkili olan karbon ayak izi çoğunlukla üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve atmosferin kontrolsüz ısınmasına sebep olan gazlar sebebiyle oluşur. Hal böyle olunca üretici firmaların ISO 14064 standartlarına uygun olarak karbon ayak izlerini kayıt altına almaları ve azaltım yönünde hedef koymalarını beklenmektedir.

Üretici firmaların ISO 14064 standartlarına uygunluğu ve yapmış olduğu hesaplamaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ancak karbon ayak izi doğrulama işlemiyle anlaşılabilir. Firmaların karbon ayak izinin üçüncü taraflarca doğrulanması, katılımcı şirketlerin ISO 14064 Belgesi almasını kolaylaştırır. Karbon ayak izi doğrulaması yapılırken dikkat edilecek standartlar, uyulması gereken ilkeler ve sera gazı emisyon hesaplamaları yetkili kuruluşlar tarafından açıkça belirtilmiştir.

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Karbon ayak izi hesaplamaları için genellikle iki yöntemden bahsedilir. Bunlardan ilki bireysel hesaplama diğeri de kurumsal hesaplamadır. Her iki yöntemde de atmosfere salınan karbondioksit miktarını belirlemek ve çevreye olası etkilerini kestirebilmek amacıyla uygulanır. Aynı zamanda bu yöntemlerin farkındalık oluşturması ve sosyal sorumluluk bilinci uyandırması gibi önemli işlevleri de vardır. Küresel ısınma potansiyeli olan gazların karbondioksit eşdeğere çevrilerek toplam karbon ayak izi ortaya konmaktadır.

Bireysel Hesaplama

Karbon ayak izinde ilk hesaplama yöntemi bireysel hesaplamadır. Bu hesaplamaya aynı zamanda ev halkının katılımını sağlamak da mümkündür. Bireysel hesaplamada; bireylerin günlük yaşam aktiviteleri, ulaşım tercihleri, elektrik kullanım oranları ve ısınma yöntemleri gibi pek çok değişken rol oynar.

Kurumsal Hesaplama

Karbon ayak izini hesaplamak isteyen üretici firmalar ya da hizmet sektöründe yer alan kuruluşlar kurumsal hesaplama yönteminden faydalanırlar. Bu noktada profesyonel olarak çalışan ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan yardım alır ya da kendileri hesaplamalarını yapabilirler.

Karbon Ayak İzi Doğrulamasının Avantajları

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmenin yollarından birisi de karbon ayak izini azaltmaktır. Doğaya verilen hasarı minimuma indirmek uzun vadede insanoğlunun karlı çıkmasını sağlayacaktır. Bu nedenle üretici firmaların ve hizmet veren kuruluşların karbon ayak izini azaltması gerekmektedir. Tüm dünyanın ortak fikri olan bu gereklilik ISO 14064 standartlarında da belirtilmiştir. Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların karbon ayak izi doğrulamasının diğer avantajları ise şu şekildedir:

  • Üretimde sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik anlayışı anlam kazanır.
  • Doğaya duyduğu hassasiyet sebebiyle firmanın katma değeri artar.
  • Firmalara çevre politikaları oluşturma sürecinde rehberlik eder.
  • Firmaların prestijini arttırır ve yeni yatırımcıların dikkatini çeker.
  • Tüketicilere güven sağlar, ürün ve hizmetlerin tanınırlığını arttırır.
  • Uzun vadede diğer üretici firmaların da kendilerini geliştirmelerini sağlar ve toplumsal bir bilinç oluşur.
  • En önemlisi de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı sağlar.
  • 2026 yılında uygulamaya başlanacak olan sınırda karbon mekanizmasına hazırlıklı girilmesini sağlar.